De laagste prijs, voor elk product, op elk moment.

Samen voor minder zwerfvuil

Met het actieplan ‘Samen voor minder zwerfvuil’ dat we in 2015 lanceerden, engageert Colruyt Group zich om mee het verschil te maken in de aanpak van zwerfvuil. Zo hebben we al heel wat grote en kleine initiatieven genomen. En samen is het nog makkelijker!

Oproep

Met dit filmpje roepen we iedereen op om zich in te zetten voor minder zwerfvuil:

Maart 2019: elke parking een afvaleiland

Bijna elke Colruyt-parking is uitgerust met minstens 1 afvaleiland. Een eiland bestaat uit een vuilbak voor restafval en een vuilbak voor PMD. Ideaal voor een verpakking of een blikje. Zo werken we samen aan een propere parking.

Oktober 2018: actie vermeld op verpakkingen

Om de actie tegen zwerfvuil zichtbaarder te maken, vermelden we ze op de verpakking van chips, flesjes water en frisdrank van ons eigen merk Everyday. Het zijn dan ook verpakkingen van dit soort producten die we vaak terugvinden in het zwerfvuil. Meer dan 27 miljoen verpakkingen zullen de actie verder mee uitdragen en zo hopelijk bijdragen tot minder rondslingerend afval.

Juli 2018: sorteereilanden in Dour

Tijdens het muziekfestival van Dour installeerde de Colruyt-winkel in Dour twee sorteereilanden op zijn parking. Zo moedigden we de festivalgangers aan om hun afval in de juiste vuilnisbak te gooien. Elk sorteereiland bestond uit een container van 2.500 liter voor restafval, een gelijkaardige container voor pmd én een glasbol van 4.000 liter. Ze werden twee keer per dag leeggemaakt.

Maart 2018: vuilnisbakken en peukenpalen op alle parkings

We hebben beslist om de parkings van alle Colruyt-winkels te voorzien van vuilnisbakken (pmd en restafval) en peukenpalen. Tegen het voorjaar van 2019 zal op elke parking van een Colruyt-winkel minstens 1 afvaleiland staan.

 

 

 

Oktober 2017: grote nationale opruimactie

Op 7 en 8 oktober nemen al onze winkels opnieuw deel aan een grote nationale opruimactie. Onze winkelmedewerkers ruimen het zwerfvuil op, zowel op als rond onze parkings. Op die manier helpen we mee aan een aangename en nette omgeving.


We starten ook met de boodschap ‘Samen voor minder zwerfvuil’ op onze vrachtwagens. Zo willen we anderen stimuleren om geen zwerfvuil achter te laten langs de wegen.

Mei 2017: bakfiets voor zwerfvuilvrije events

De RECYCLE is een elektrische bakfiets die we gratis uitlenen aan organisatoren van evenementen die zich engageren om hun event zwerfvuilvrij te houden. Ook wie opruimacties organiseert, kan er gebruik van maken. Dankzij de verschillende containers en grijpers op de bakfiets haal je er het vuilnis (restafval, pmd en glas) netjes gescheiden mee op. Er zijn 5 fietsen beschikbaar. 

De voorbije jaren werden onze bakfietsen regelmatig ingezet op evenementen zoals de Special Olympics Belgium, Dranouter … Ook in 2019 kan je de bakfietsen reserveren voor evenementen.

Wil je er een of meerdere reserveren? Dat kan via mail met onderwerp ‘RECYCLE’ naar bikes@colruytgroup.com

November 2016: grote opruimactie aan de winkels

Dag in, dag uit is een ploeg van 45 medewerkers in de weer om onze winkelparkings proper te houden. Daarbovenop nemen in november 2016 zo'n 400 winkels van Colruyt, OKay, Bio-Planet en Spar met veel enthousiasme deel aan een grote opruimactie. De winkelmedewerkers nemen het zwerfvuil op de parkings en de omliggende straten onder handen. Soms gebeurt dat zelfs in samenwerking met klanten of met een school in de buurt. We halen zo 1.100 zakken restafval en 400 zakken pmd op.

Begin 2016: overheden en bedrijven werken samen

Het actieplan ‘Samen voor minder zwerfvuil’ van Colruyt Group krijgt begin 2016 een officieel vervolg. De Vlaamse en Waalse overheid en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven komen overeen om de handen in elkaar te slaan voor minder zwerfvuil. De bedrijven zullen het zwerfvuilbeleid van de regionale overheden financieel ondersteunen en ook zelf acties ondernemen om het zwerfvuil te helpen verminderen.

28 september 2015: start ‘Samen voor minder zwerfvuil’

200 medewerkers en directieleden van Colruyt Group steken de handen uit de mouwen tijdens een grote opruimactie in Halle. Het is het startschot van ons vijfjarig actieplan 'Samen voor minder zwerfvuil'.

 

Met onze acties om het zwerfvuil te verminderen, dragen we ook bij tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

 

Lagere prijs gezien?

MELD HET HIER