De laagste prijs, voor elk product, op elk moment.

Koffie

Bio Kachalu koffie, het resultaat van vormingsprojecten in Santander, Colombia

De zachte arabica-koffie Kachalú is het resultaat van Collibri Foundation-projecten die we in de Colombiaanse regio Santander opstartten. Dat gebeurt in samenwerking met lokale partners. Intussen werd een nieuwe generatie koffieboeren opgeleid. Het versterkte de regionale ontwikkeling, verhoogde de productie en zorgde voor een duurzame koffieteelt.

Vandaag krijgen we training, technische bijstand, materiaal en koffieplantjes om onze eigen koffieteelt op te starten.

Maira, deelnemeester vormingsproject

Veelbelovend vormingsproject

In 2018 startte Collibri Foundation een vormingsproject in Colombia: ‘A new generation of coffee entrepeneurs’. Tachtig jongeren volgden workshops en trainingssessies van professionals in koffieteelt. Zo worden hun kleine koffiebedrijfjes modelondernemingen op het vlak van duurzaamheid en rendabiliteit. De bedoeling is ook dat de jongeren rolmodellen worden voor de hele gemeenschap. Verwacht wordt dat zo’n 3.520 mensen de positieve impact van het project zullen voelen.

Toekomst veiligstellen

Met dit project wordt niet alleen gefocust op economische en duurzame doelen. Het is ook belangrijk dat de jongeren plezier beleven aan de koffieteelt, dat ze er goed van kunnen leven en dat ze zich goed in hun vel voelen. Alleen zo wordt de plattelandsvlucht vermeden en het voortbestaan van de koffieteelt verzekerd.

Meer lezen op collibrifoundation.org

Lagere prijs gezien?

MELD HET HIER